Gemiste kansen in het onderwijs door media weerstand

Alle onderwijsinstellingen in Nederland zijn er op een bepaalde manier mee bezig, ICT & onderwijs. De ontwikkelingen op het gebied van ICT zijn de laatste jaren ontzettend snel gegaan en het is een trend gebleken die zich heeft genesteld in de dagelijkse realiteit van de Nederlandse leerlingen. 86% van hen heeft bijvoorbeeld al toegang tot het internet via de mobiele telefoon en er is gemiddeld 1 computer per 5 leerlingen beschikbaar op Nederlandse scholen (Kennisnet, 2013). Toch blijkt uit de praktijk dat basisscholen en leraren zich geen raad weten met deze nieuwe media. Ze treffen hierdoor extreme maatregelen of vermijden het gebruik van ict in het klaslokaal. Omdat het van belang is dat het onderwijs meegroeit met de snel veranderende technologische maatschappij wordt de volgende stelling besproken: het Nederlandse onderwijs loopt een hoop kansen mis door ict-ontwikkelingen de rug toe te keren of zelfs te verbannen/af te straffen op scholen.

Continue reading