21st Century skills in de praktijk

Een steeds meer populaire term in het onderwijs is 21st century skills, de kernvaardigheden waar de huidige generatie leerlingen in de toekomst over zouden moeten beschikken om te kunnen bijdragen in deze kennismaatschappij (Voogt & Roblin, 2010). Er is hier veel over geschreven maar ze komen op vrijwel allemaal op de volgende vaardigheden neer:

-          Samenwerken21st centory skills

-          Digitale geletterdheid

-          Kritisch denken

-          Communiceren

-          Sociaal-culturele vaardigheden

-          Probleemoplossend vermogen

-          Creatief denken

Een kritische denker zou meteen opmerken dat het natuurlijk (misschien op digitale geletterdheid na) helemaal niks nieuws is, deze vaardigheden zijn al langere tijd terug te vinden in de doelstellingen van onderwijsinstellingen. Het verschil ligt vooral in de positionering van deze vaardigheden in het curriculum en de werkelijke mogelijkheden die het onderwijsontwerp biedt om deze zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Continue reading