Wat het onderwijs kan leren van spelprincipes

Onderzoekers verwonderen zich al jaren over het sterke effect dat spel op de mens kan hebben. Spelen lijkt wel ingebakken in onze genen, iedereen doet het, zelfs zo vroeg als een paar maanden na de geboorte. Huizinga (1938) was de eerste die in zijn boek Homo Ludens (de spelende mens) al een definitie formuleerde van spel die nog altijd actueel is. Samenvattend benadrukt hij o.a. een hoge mate van autonomie, een duidelijk kader van regels, het ontstaan van gemeenschapsverbanden en ten slotte het bijna magische effect van immersie, het totaal in een spel op kunnen gaan waardoor de gewone wereld even niet meer lijkt te bestaan. Dit gevoel van immersie, sterk te vergelijken met het het fenomeen ‘flow’ vanuit de positieve psychologie (Csikszentmihalyi, 1990) noemde hij ook wel de ‘Tooverkring’ ofwel ‘Magic Circle’. Continue reading

Pabo curriculum FHKE

In deze blog analyseer ik het curriculum van de opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo), Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Om te beginnen heb ik een visualisatie van het curriculum met voice-over gemaakt in de vorm van een korte animatievideo (deel A).

In deel B (LA2B – Curriculaire analyse FHKE) beschrijf ik de verschillende aspecten van het curriculum wat uitgebreider.

In deel C (LA2C – Curriculum vragen) ga ik in op een vijftal vragen die meer inzicht geven in hoe het curriculum daadwerkelijk tot stand komt en hoe dit ervaren wordt bij de verschillende betrokkenen.