De professionele identiteit van de leerkracht

Er is al veel gezegd en geschreven over de professionaliteit van leerkrachten. Het wordt in elk geval gezien als een van de grootste invloeden op de kwaliteit van het onderwijs (Noordegraaf et al., 2015). Echter lijkt een groot deel van deze doelgroep lastig te bereiken als het gaat om hun professionele ontwikkeling. Als onderwijsadviseur word je hier dagelijks mee geconfronteerd.
‘Dat weten we allemaal ook wel’, ‘dat doen we ook regelmatig’, ‘daar is al iemand mee bezig’. Uitspraken die regelmatig vooraf gaan aan het spreekwoordelijke sluiten van de deur. Loop je daarna nog een rondje door de school dan zie je leerkrachten nog altijd veelal enkel methodisch werken. De klas is verdeeld in niveaugroepen die passief in hun banken hangen of met hun schrift in de rij staan om persoonlijke uitleg te krijgen. Als je de leerkrachten vraagt om hun visie op onderwijs verwijzen ze je vertwijfeld naar de website van de school. Samenwerking, collegiale consultatie of co-creatie tussen leerkrachten komt weinig voor, men sluit de deur van het klaslokaal en ‘houdt de boel draaiend’. Ouders worden vaak gezien als een lastige externe partij en een gastspreker van buiten in de klas is leuk maar daardoor krijgen we helaas de les niet af. Continue reading