SWOT-analyse onderwijsscenario in 2030

SWOT – Toekomstscenario 2030 ‘Individualisering & non-cognitieve vaardigheden’

Scenariobeschrijving (Quest #2)

Het is maandagochtend 1 september 2030.  Han S. is benieuwd naar het openingsproject. Hij stapt zijn VAR-kamer in en gaat in de “zaal” zitten. Han S. maakt gebruik van zijn VAR kamer (Virtual- en Augmented Reality) om in een nagebootste realistische leeromgeving aan zijn project te werken. Dankzij ‘Big Data’ en de door ‘nanotechnologie’ gestuurde learning analytics zijn er geen gestandaardiseerde diploma’s nodig. Centrale Examens zijn geschrapt. Het onderwijs is ingericht op persoonlijkheidsvorming in de brede zin van het woord.

Han ontwikkelt zich door ervaringen op te doen door te werken aan projecten in een bedrijf aangeboden door de gemeente. Ondanks dat Han zijn eigen leerroute kan bepalen moet hij zich wel houden aan bepaalde criteria. Continue reading

Het onderwijs in 2030

Toekomstscenario’s voor het basisonderwijs

Het is 2030. Volgens veel experts ontwikkelt technologie zich exponentieel. De ontwikkelingen vanaf 2015-2016 zijn dus ongeveer twee keer zo snel gegaan als tussen 2016 en 1986, mijn geboortejaar. Als referentie: rond het jaar 1986 worden op technologisch vlak de volgende zaken voor het eerst ontwikkeld:

-        Windows operating system

-        Internet

-        Laptop en mobiele telefoon

-        PC’s & computervirussen

-        Kabel TV & Nintendo spelcomputer

-        Walkman & VCR

-        MIR Space station en Space shuttles

Alhoewel deze technologieën van 1986 tot 2016 zeer zeker sterk zijn doorontwikkeld op het gebied van gebruikersgemak, efficiëntie en toegankelijkheid was het onderwijs in 2016 nog steeds bezig met het succesvol implementeren van deze technologieën in de onderwijspraktijk. De nieuwste beschikbare technologie in 2030 wordt dan ook nog niet altijd succesvol toegepast in het primair onderwijs omdat mensen de snelle veranderingen niet bijhouden. Bovendien wordt vanuit de samenleving en overheden, zeker in het basisonderwijs, altijd kritisch gekeken naar de mogelijke meerwaarde van technologie alvorens dit wordt toegepast in de onderwijscontext.

In onderstaande scenario’s voor het basisonderwijs in 2030 wordt er uitgegaan van extremen. Enerzijds wordt geïndividualiseerd onderwijs uitgezet tegen gecollectiviseerd onderwijs, anderzijds worden cognitieve vaardigheden uitgezet tegenover non-cognitieve vaardigheden. Met cognitieve vaardigheden wordt bedoeld de inzichtelijke vaardigheden die te maken hebben met het denken, het verstand, het intellect, het menselijk kenvermogen. Non-cognitieve vaardigheden zijn bekwaamheden als communiceren, problemen oplossen en omgaan met de maatschappelijke context. Door deze vier extremen in twee assen te laten kruisen ontstaan de beschreven vier scenario’s. Continue reading

21ste eeuwse pedagogiek

Er wordt veel gesproken over de ‘nieuwe’ 21ste eeuwse vaardigheden, maar veel mensen merken terecht op, dat deze vaardigheden (met uitzondering van ict-geletterdheid)  helemaal niet zo nieuw zijn.

Wat wel ‘nieuw’ is, is de context waarin de huidige generatie opgroeit. De wereld globaliseert en digitaliseert, informatie is met internet vrijwel onbeperkt beschikbaar. Doordat computers steeds meer (simpele) taken van de mens overnemen wordt van de huidige generatie verwacht dat zij in samenwerking met anderen op creatieve wijze complexe problemen kunnen oplossen, problemen die computers (voorlopig) nog niet voor ons kunnen oplossen. Die mensen waarmee zij dan samenwerken bevinden zich ook nog eens steeds vaker in andere delen van de wereld waardoor effectieve communicatie onmisbaar wordt. De wijze waarop organisaties worden ingericht wordt steeds minder hiërarchisch en vraagt daardoor steeds meer om eigen initiatief en persoonlijk ondernemerschap van mensen. De huidige belevingswereld van kinderen stelt hen bloot aan adaptieve en interactieve technologie, sociale media die hen aan de hele wereld verbindt en software waarmee zij de mooiste dingen kunnen maken! Continue reading