Project-based Learning

Project-Based Learning oftewel projectmatig werken is HOT in Nederland (en daarbuiten). Veel scholen erkennen bijvoorbeeld dat de traditionele lesmethodes (1) niet of weinig gebruik maken van actuele leerpsychologische inzichten, (2) zich vaak beperken tot puur cognitieve leerdoelen, (3) vooral gericht zijn op uniformiteit in plaats van diversiteit en (4) meer insteken op extrinsieke dan intrinsieke motivatie. Dit terwijl er maatschappelijk en op de arbeidsmarkt veel vraag is naar mensen met sterke sociale, communicatieve en zelfsturende vaardigheden, die in Nederland vaak worden gevat in het containerbegrip ‘21st century skills’. Steeds meer onderzoek wijst uit dat projectmatig werken effectief kan bijdragen aan de ontwikkeling van dit soort vaardigheden. Bovendien zorgt projectmatig werken voor meer motivatie, eigenaarschap en betrokkenheid bij leerlingen én de stakeholders in (de directe) omgeving van de school. Met Project-based Learning haal je namelijk ook de wereld de school in (en andersom) om maatschappelijk bewustzijn en participatie in de samenleving te stimuleren. Aansluitend biedt projectmatig werken een leersituatie waarin de leraar zich heel effectief kan opstellen in het leerproces van leerlingen. Continue reading