CV

Erik Meester is leraar en sinds 2019 onderwijsontwikkelaar bij de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) en de masteropleiding Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (COPO) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast heeft hij in 2020-2021 zitting genomen in de kennisbenuttingsraad van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de ontwerpgroep ‘Pedagogische en Didactische Bekwaamheden’ ten dienste van de landelijke Commissie Onderwijsbevoegdheden. Van 2015-2019 was hij onderwijs- en organisatieadviseur bij Academica Business College waar hij veel schoolleiders en schoolteams in het werkveld begeleidde bij hun curriculumontwikkeling.

Van 2012-2015 was hij werkzaam als docent en curriculumontwikkelaar bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie op het grensvlak van onderwijs en technologie. Daarnaast begeleidde hij in diezelfde periode een bovenschoolse plusklas bij het samenwerkingsverband De Meierij (Vught), waarvoor hij samen met collega’s een geheel eigen curriculum ontwikkelde.

Erik schreef gedurende zijn werkzame leven reeds talloze artikelen voor vakbladen als Didactief, Basisschool Management en JSW, diverse onderwijsblogs voor NRC Handelsblad en recenseerde al diverse onderwijsboeken. Tevens is hij regelmatig te zien als spreker op onderwijscongressen zoals researchED. Zijn persoonlijke website, waar hij al zijn werk verzameld, is e-meester.nl.

overzicht van mijn loopbaan.

2019 – hedenlogo-radboud-300x111

Docent en onderwijsontwikkelaar

Radboud Universiteit, Pedagogische Wetenschappen voor Primair Onderwijs (PWPO)

https://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/pedagogische-wetenschappen-van-primair-onderwijs/

2020 – 2021

Lid Kennisbenuttingsraad NRO

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

https://www.nro.nl/organisatie

2015 – 2019

Organisatie- en onderwijsadviseur

Academica Business College

http://academicabusiness.college/

Van 1 mei tot 1 oktober 2017 was ik tijdelijk enkel werkzaam als onderwijsadviseur bij de dienst Onderwijs & Onderzoek van Fontys Hogescholen.

Logo FHKE2012 – 2015

Docent en trainer

Fontys Hogeschool Kind en Educatie

https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-Kind-en-Educatie.htm

meierij

2012 – 2015

Leraar bovenschoolse plusklas

Samenwerkingsverband De Meierij PO

http://www.demeierij-po.nl/over-po-de-meierij/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *