Artikelen

Eerlijker onderwijs begint bij jezelf

In 2024 schreef ik dit artikel voor het vakblad JSW over wat scholen zelf kunnen toen tegen de kansenongelijkheid in het onderwijs.

Wat moet je leren op de pabo en waarom?

In oktober 2023 verscheen dit artikel van prof. dr. Anna Bosman, mijzelf en Norma Montulet in TH&MA, vakblad voor hoger onderwijs.

Storytelling

In 2022 schreef ik dit artikel over storytelling in het onderwijs voor het vakblad JSW. In het artikel leg ik uit hoe je lessen kunt verrijken met verhalen of verhalende elementen.

Leidinggeven aan curriculumontwikkeling

In 2022 schreef ik dit artikel over curriculumleiderschap voor het vakblad Basisschool Management. In het artikel vat ik mijn boek Wetenswaardig beknopt samen.

De IB-er als curriculumontwikkelaar

In 2022 schreef ik dit artikel voor het vakblad TIB. Het gaat over het principe 'liever voorkomen dan genezen' in de onderwijscontext.

Drie mythes over kleuteronderwijs ontzenuwd

Samen met Linda Reus en Eva Kock schreef ik in 2021 dit artikel over veelvoorkomende mythes in het kleuteronderwijs, waarom dat mythes zijn, en welke schade deze mythes berokkenen.

De vijf dimensies van een professionele leergemeenschap

Samen met Sarah Bergsen en Michel Freriks schreef ik in 2021 dit artikel over de PLG-pentagon. Met dit model proberen we duidelijk te maken welke dimensies allemaal om aandacht vragen in de ontwikkeling tot PLG.

Interventies om leesbegrip te vergroten

Deze reeks artikelen schreef ik samen met Stefan De Clerck en Tim Surma van de Thomas More hogeschool (België). De artikelen gaan over kansrijke interventies om leesbegrip te vergroten.

Zo geef je leerstof betekenis

In 2020 schreef ik dit artikel over de kracht van verhalen (storytelling) voor het vakblad Didactief. In het artikel leg ik uit waarom verhalen meestal gemakkelijk te begrijpen en onthouden zijn.

Effectief voorbereidend schrijven

Samen met Freek Turlings en Sanne Kuster schreef ik in 2020 dit artikel over voorbereidend handschriftonderwijs voor kleuters en de misvattingen die daaromtrent bestaan.

Curriculum.nu: Klaar voor lancering?

Samen met prof. dr. Anna Bosman en dr. Kim Cordewener schreef ik begin 2020 dit kritische artikel over Curriculum.nu voor het vakblad Didactief.

Leren met multimedia

Samen met Sarah Bergsen schreef ik in 2019 dit artikel over praktische, wetenschappelijk onderbouwde principes om multimedia in te zetten in het onderwijs, voor het vakblad Didactief.

Vol motivatie aan de directe instructie

Samen met Steven Raaijmakers en Casper Hulshof schreef ik in 2019 dit artikel over motivatie en directe instructie, in reactie op een artikel van Rob Martens. In dit artikel nuanceren en weerspreken we een aantal van zijn claims.

Maak van je klas een taalgemeenschap

Samen met prof. dr. Anna Bosman schreef ik in 2019 dit artikel over hoe je een klas het beste culturele kennis en een rijke woordenschat kunt aanbieden, voor het vakblad Didactief. Dit is het tweede deel van een tweeluik. Het eerst deel heet 'Kennis van de wereld is zijn opstapje'.

Kennis van de wereld is zijn opstapje

Samen met prof. dr. Anna Bosman schreef ik in 2019 dit artikel over het belang van kennis in de bestrijding van kansenongelijkheid in het onderwijs. Dit artikel is het eerste deel van een tweeluik. Het tweede deel heet 'Maak van je klas een taalgemeenschap'.

Effectief handschriftonderwijs

Samen met Freek Turlings schreef ik in 2019 dit artikel over effectief handschriftonderwijs op de basisschool, en waarom dit in tijden van digitalisering nog steeds belangrijk is.

Constructivisme is een slechte raadgever

Samen met Sarah Bergsen, prof. dr. Anna Bosman en prof. dr. Paul Kirschner schreef ik in 2019 dit artikel over de problemen met de constructivistische onderwijsideologie in het vakblad TH&MA.

Cognitieve belasting theorie

Samen met Sarah Bergsen schreef ik in 2019 dit artikel over de cognitieve belasting theorie (Cognitive Load Theory; CLT) voor het vakblad JSW. Deze theorie over leren is zeer bruikbaar om doordachte keuzes te maken in het leren organiseren.

Analfabeet is digibeet

In 2019 schreef ik dit artikel voor het vakblad SchoolManagement, waarin ik betoog dat de ontwikkeling van traditionele geletterdheid vooraf zou moeten gaan aan digitale geletterdheid.

School als lerende organisatie

Samen met Pim Pollen, Margareth de Wit, Michel Freriks, Sarah Bergsen en Alex Koks schreef ik in 2018 dit artikel over hoe je als school een professionele en lerende organisatie kunt creëren, voor het vakblad JSW.

Een expert leert anders dan een beginner

Dit artikel schreef ik voor ScienceGuide in 2017. In het artikel waarschuw ik ervoor dat de kennis vanuit de onderwijswetenschap vaak niet of verkeerd wordt vertaald naar de onderwijspraktijk.

Professionaliseren met lesson study

In 2017 schreef ik dit artikel over lesson study voor het vakblad JSW. In het artikel beschrijf ik hoe je met deze methodiek praktijkgericht en gezamenlijk kunt werken aan de kwaliteit van lessen.

De holle retoriek van de 21st-century skills

Samen met Sarah Bergsen en prof. dr. Paul Kirschner schreef ik in 2017 dit artikel over de holle retoriek van de 21st-century skills voor het vakblad TH&MA. Dit artikel verscheen tevens op de website ScienceGuide.

Waarom is school niet leuk?

Samen met Pim Pollen schreef ik in 2017 dit artikel over principes van de cognitieve leerpsychologie voor het vakblad JSW. Het is een samenvatting van het boek 'Why Don't Students Like School?' van Daniel Willingham.