Interviews

Onderwijs verkeert in grote crisis

Begin 2022 werd ik geïnterviewd door de journalist Bettine Winters van de Gelderlander. Het interview verscheen pas maanden later en gaat over de problemen in het huidige onderwijs.

Dubbelinterview met Pedro de Bruyckere

In augustus 2023 verscheen dit dubbelinterview met Pedro de Bruyckere en mijzelf in het blad De Lage Landen.

Curriculum moet de leraar dienen

In dit stuk van Michiel van Nieuwstadt (AOb Magazine) uit 2023 worden onderwijsonderzoeker Daniel Muijs en onderwijsontwikkelaar Erik Meester geïnterviewd over hun kijk op de curriculumherziening in Nederland.

Op scholen in de VS krijgen kleuters al les over vroege beschavingen als de Azteken

In februari 2022 werd ik geïnterviewd door de journalisten Nadia Ezzeroili en Irene de Zwaan van de Volkskrant. In het interview beklaag ik mij onder meer over de ondermaatse kwaliteit van lesmethodes.

Je kunt je in het onderwijs geen hobbyisme veroorloven

In 2022 werd ik door Erik Ouwerkerk geïnterviewd voor het vakblad JSW. Het interview gaat over hoe ik van onderwijs-revolutionair veranderde in pleitbezorger voor modern-traditioneel onderwijs.

Over het belang en de waarde van kennis en leren

In 2021 werd ik geïnterviewd door Jos van Langen voor het platform OnderwijsCommunity. Het interview gaat onder meer over misvatting en mythen rondom leren en ontwikkelen.

Gepersonaliseerd leren bedreigt sociale cohesie

Samen met prof. dr. Anna Bosman werd ik in 2021 geïnterviewd door Karin van Breugel voor het vakblad Naar School! Het interview gaat over de mogelijke risico's van de ideologie 'gepersonaliseerd leren'.

We moeten meer weerstand bieden tegen digitaal determinisme

In 2020 werd ik door Tijmen Lucie (wetenschappelijk bureau SP) geïnterviewd voor het blad SPanning, over het digitaal determinisme in het onderwijs en de gevaren daarvan.

Een kind heeft rust nodig op school

Net als wij op kantoor... In 2019 werd ik geïnterviewd door Japke-d. Bouma van NRC over de opkomende en zorgwekkende trend van 'leerpleinen'.

21st century skills bestaan helemaal niet

In 2018 werd ik samen met prof. dr. Paul Kirschner geïnterviewd door ictheek magazine over ons spraakmakende artikel 'De holle retoriek van de 21st-century skills'.