Video

Webinar Begrijpend Lezen (researchED)

Het woord leesvaardigheid wordt in het onderwijs heel veel gebruikt. Leesvaardigheid is echter geen generieke vaardigheid maar een combinatie van twee totaal verschillende capaciteiten. Ten eerste moet een lezer de woorden in een tekst kunnen decoderen: hij moet de letters om kunnen zetten in klanken. Dat is technisch lezen. Ten tweede moet een lezer kunnen begrijpen wat er in de tekst staat. Anders gezegd: een lezer moet betekenis kunnen verlenen aan een tekst. Dit is begrijpend lezen. Voor het technisch leren lezen is het belang van expliciete instructie en veelvuldige oefening al veelvuldig aangetoond. Begrijpend leren lezen is, zoals gezegd, echter van een hele andere orde en vraagt dus ook om een andere benadering. In deze weblecture maakt Erik Meester, op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten, duidelijk wat je allemaal moet weten en kunnen om leerlingen begrijpend te leren lezen.

Webinar Storytelling in de klas (researchED)

Verhalen zijn gemakkelijk te begrijpen en gemakkelijk te onthouden. Dat geldt niet alleen omdat mensen zich tot verhalen aangetrokken voelen; er is iets inherent aan het verhaalformaat waardoor ze gemakkelijk te begrijpen en te onthouden zijn. Leraren kunnen overwegen de basiselementen van een verhaalstructuur te gebruiken om lessen te organiseren en ingewikkeld materiaal te introduceren, zelfs als ze niet van plan zijn om een verhaal in de klas te vertellen. Daarover gaat dit webinar.

Bijlesindustrie is symptoom van dieper probleem in onderwijswereld

Ad Verbrugge in gesprek met Erik Meester, docent en onderwijsadviseur over computational thinking, informatievaardigheden, mediawijsheid… zomaar een greep uit de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden die centraal zouden moeten staan in het onderwijscurriculum om kinderen goed voor te bereiden op een plek in een gedigitaliseerde maatschappij. Technologisering verandert niet alleen de aard van de maatschappij, zo luidt het volgens voorstanders van deze vaardigheden, maar ook het tempo waarin ontwikkelingen elkaar opvolgen. Kennis zou snel verouderen en aanpassingsvermogen is vereist om in te kunnen spelen op een dynamische omgeving. Een redelijk en logisch verhaal, zo lijkt het. Maar er zijn ook critici. En zij roeren zich steeds actiever in het publieke debat.

De holle retoriek van 21st-century skills

Op 5 juni 2018 gaf onderwijsontwerper Erik Meester op uitnodiging van het onderzoeksplatform Studio 21CS een prikkelende lezing. Net als in het artikel “De holle retoriek van 21st-century skills” dat hij met Kirschner en Bergsen in ScienceGuide publiceerde, stelt hij hierin de focus op 21ste eeuwse vaardigheden ter discussie en houdt een stevig pleidooi voor kennis als basis van het onderwijs.

De lezing was de keynote aan het begin van de werkdag FRAME | SET | MATCH waarin gewerkt werd aan de “Onderzoeksagenda 21st century skills voor professionals” in de Metaalkathedraal in Utrecht door Studio 21CS: studio21cs.nl